Tư vấn

Cung Xử Nữ hợp với đá phong thủy màu gì?

Cung Xử Nữ hợp với đá phong thủy màu gì?

Trong 12 cung Hoàng Đạo, cung nào cũng sẽ có những màu sắc may mắn riêng, cung Xử Nữ cũng vậy. Dưới đây là những sắc đá mang lại mang lại những nguồn năng lượng tích cực cho cung Xử Nữ.