Tóm tắt: Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Bảo Tín Mạnh Hải