Đuổi hình bắt chữ ngày 02.06 2018 - Duoi hinh bat chu - MC Xuân Bắc