CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NGÀY VÍA THẦN TÀI TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI - HANOITV