TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải tuyển dụng Phó giám đốc Chi nhánh thu nhập hấp dẫn

Xem thêm

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN MARKETING

Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải tuyển dụng vị trí Chuyên viên Marketing.

Số lượng: 02

Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ& BIÊN TẬP VIDEO

Tuyển nhân viên THIẾT KẾ& BIÊN TẬP VIDEO lương 9-12 triệu và chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SEO – MARKETING ONLINE

Tuyển 2 nhân viên SEO – MARKETING ONLINE lương 8-10 triệu cùng chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Xem thêm

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ

Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải tuyển dụng vị trí giám sát quản lý thu nhập 8.000.000 - 10.000.000 đồng

Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ

Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải tuyển dụng vị trí nhân viên kế toán nội bộ thu nhập từ 9.000.000 - 12.000.000 đồng

Xem thêm

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG

Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải tuyển dụng vị trí Chuyên viên truyền thông thu nhập từ 8.000.000 – 10.000.000 đồng 

Xem thêm

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải tuyển dụng vị trí Nhân viên bán hàng thu nhập hấp dẫn

Xem thêm