Nhẫn vàng nữ Sapphire lam tròn kim nhọn 4 góc MH2 - N171110013

Tư vấn đặt hàng: (024) 2233 9999