Thông tin sản phẩm

  • Đá chính: CZ
  • Màu đá chính: 1
  • Giới tính: Unisex
  • Tuổi vàng: Vàng 10K