Nhẫn Bạch ngọc 24K N170807050

Tư vấn đặt hàng: (024) 2233 9999