Thông tin sản phẩm

  • Đá chính:
  • Màu đá chính: Xanh Emeral
  • Giới tính: Nam
  • Tuổi vàng:
  • Trọng lượng vàng tham khảo: 2 chỉ