Nhẫn Ruby 24k N170811003

Tư vấn đặt hàng: (024) 2233 9999