Quan hệ cổ đông

Quy chế quản trị về nội bộ Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải ngày 10/10/2022

11/10/2022 15:10

Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải kính gửi toàn thể Quý cổ đông Quy chế quản trị về nội bộ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/10/2022:

File đính kèm

Đăng nhập

đã có tài khoản? Đăng nhập
hoặc đăng nhập với
Câu hỏi thường gặp
Hotline hỗ trợ: 1900 8765