Quan hệ cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và tài liệu đại hội

10/10/2022 17:10

Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải kính gửi toàn thể Quý cổ đông Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và tài liệu đại hội:

File đính kèm

Đăng nhập

đã có tài khoản? Đăng nhập
hoặc đăng nhập với
Câu hỏi thường gặp
Hotline hỗ trợ: 1900 8765