Bảo hành thu đổi

29/06/2018 - 17:20:20

QUY CHẾ GIAO DỊCH VÀNG 

Quy chế này áp dụng đối với các sản phẩm trang sức giao dịch tại Bảo Tín Mạnh Hải cụ thể như sau

I. Nội dung chi tiết quy định chung:

  1. Quý khách lựa chọn sản phẩm, bảo đảm đúng nhu cầu, mục đích mua sắm của mình, sau khi Quý khách hoàn thành xong giao dịch, sản phẩm đã mua rồi, Quý khách không được trả lại.
  2. Quý khách kiểm tra kỹ các loại dấu, ký hiệu của Bảo Tín Mạnh Hải đóng trên sản phẩm, cân lại sản phẩm, kiểm tra lại số tiền đã chi trả và thông tin trên giấy đảm bảo vàng, giấy kiểm định (nếu có) so với thực tế trước khi rời khỏi quầy giao dịch.; Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết bất kì khiếu nại thiếu, sai lệch về tiền và sản phẩm.
  3. Quý khách giữ lại giấy đảm bảo vàng, giấy kiểm định (nếu có), bảo quản dấu thương hiệu đóng trên sản phẩm làm căn cứ khi đổi hoặc khi bán lại để được hưởng các quyền lợi ưu đại tại Quy chế này. Nếu không có giấy đảm bảo, thông tin ghi nhận trên giấy đảm bảo vàng sai lệch so với thực tế sản phẩm hoặc không có dấu thương hiệu của Công ty đóng trên sản phẩm, Công ty sẽ mua hoặc trao đổi theo giá hiện hành của thị trường bằng phương pháp thỏa thuận.
  4. Quý khách kiểm định lại sản phẩm kim cương có kích thước từ 3.5mm trở lên trước khi đổi hoặc bán lại sản phẩm. Địa điểm kiểm định theo quy định của công ty, công ty sẽ tham gia cùng quá trình kiểm định và thanh toán phí kiểm định đối với sản phẩm khi quý khách thực hiện giao dịch. Nếu sau khi kiểm định, công ty thực hiện theo đúng quy định tại quy chế này, nhưng quý khách không đồng ý giao dịch nữa thì chi phí kiểm định sẽ do quý khách chi trả.
  5. Quý khách được bán lại, đổi, bảo hành sản phẩm tại tất cả các chi nhánh của Bảo Tín Mạnh Hải trên toàn quốc.
  6. Mỗi sản phẩm Quý khách chỉ được đổi 01 (một) lần duy nhất trong vòng 48h và áp dụng đối với những trường hợp được qui định đổi nêu tại quy chế này.
  7. Sản phẩm khi đổi phải còn mới 100% và nguyên vẹn.
  8. Đối với sản phẩm không còn nguyên vẹn, móp, méo, nếu Quý khách bán lại, Công ty sẽ mua lại với giá hiện hành theo phương thức thỏa thuận.
  9. Chỉ mua lại đối với các loại đá, ngọc có giá trị từ 500.000 (năm trăm nghìn đồng) trở lên, được gắn trên sản phẩm và còn nguyên vẹn, không bị trầy, xước, nứt, vỡ. Các loại đá, ngọc gắn trên sản phẩm nhưng không còn nguyên vẹn, trày, xước, hoặc đã bị bóc rời khỏi sản phẩm, công ty sẽ mua lại theo thẩm định và giá thỏa thuận. Trường hợp đá, ngọc bị nứt, vỡ công ty sẽ không mua lại.
  10. Công ty không mua lại đối với các sản phẩm phong thủy.
  11. Công ty cam kết và chịu trách nhiệm bảo hành về chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm và có giấy đảm bảo vàng.
  12. Công ty ứng xử công bằng, minh bạch với mọi khách hàng; tạo thuận lợi, áp dụng các qui định đã có bảo đảm theo nguyên tắc có lợi nhất cho khách hàng khi giao dịch.
  13. Công ty chấp nhận thanh toán bằng hình thức tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng hoặc các hình thức chuyển tiền khác theo qui định của công ty từng thời điểm. Mọi giao dịch giữa Quý khách và Công ty được thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.
  14. Khách hàng mua sản phẩm tích trữ hoặc trang sức vàng ta không gắn đá khi thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ phải tính phí giao dịch theo qui định của Công ty từng thời điểm.
  15. Đối với khách hàng mua sản phẩm qua thương mại điện tử, thời gian sử dụng sản phẩm được tính từ khi khách hàng nhận sản phẩm

           Qui định mua lại, đổi đối với sản phẩm trang sức Vàng tây

Loại sản phẩm

Thời gian áp dụng

                  Trường hợp đổi

      Đổi

   Mua lại

Trang sức Vàng Tây

Trong vòng 48h

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

100%

90%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

95%

90%

Từ 3 ngày- dưới 1 tháng

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

90%

80%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

85%

80%

Trên 1 tháng

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

80%

70%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

75%

70%

                                                                                                Qui định mua lại, đổi đối với sản phẩm trang sức Vàng ta không gắn đá:

Sản phẩm áp dụng

Thời gian sử dụng

Các trường

hợp đổi

Tiền đá/ Tiền công

Chính sách đổi

Chính sách mua lại

Trang sức vàng ta không gắn đá

Trong vòng 48h

Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

Tiền công

Giữ nguyên tiền công

70%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

Tiền công

Không đổi

70%

Từ 48h trở lên

 

Tiền công

Không đổi

0%

Qui định mua lại, đổi đối với sản phẩm trang sức Vàng ta gắn đá:

Sản phẩm áp dụng

Thời gian sử dụng

Các trường

hợp đổi

Tiền đá/ Tiền công

Chính sách đổi

Chính sách mua lại

Trang sức vàng ta gắn đá

Trong vòng 48h

Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

Tiền đá

100%.

90%

Tiền công

100%

70%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

Tiền đá

95%

90%

Tiền công

80%

70%

Trên 48h - dưới 1 tháng

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

Tiền đá

90%

80%

Tiền công

0%

0%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

Tiền đá

85%

80%

Tiền công

0%

0%

Trên 1 Tháng

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

Tiền đá

85%

75%

Tiền công

0%

0%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

Tiền đá

80%

75%

Tiền công

0%

0%

Qui định mua lại, đổi đối với sản phẩm trang sức Bạc

Sản phẩm áp dụng

Thời gian sử dụng

Các trường

hợp đổi

Chính sách đổi

Chính sách mua lại

Trang sức bạc

Trong vòng 48h

Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

100%

85%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

95%

85%

Từ 48h trở đi

 

Không đổi

Mua lại theo giá Bạc tại thời điểm

Qui định mua lại, đổi đối với sản phẩm trang sức Kim Cương và Kim Cương Viên

Sản phẩm áp dụng

Thời gian sử dụng

Các trường

hợp đổi

Chính sách đổi

Chính sách mua lại

Trang sức kim cương, ổ kim cương

Trong vòng 48h

Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

100%

90%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

95%

 

90%

Trên 48h - dưới 1 tháng

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

95%

80%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

 

85%

80%

 

Trên 1 Tháng

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

85%

75%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

80%

 

75%

Sản phẩm áp dụng

Thời gian sử dụng

Các trường

hợp đổi

Chính sách đổi

Chính sách mua lại

Kim cương viên dưới 5mm

Trong vòng 48h

Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

100%

90%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

95%

90%

Trên 48h

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

85%

75%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

80%

75%

Sản phẩm áp dụng

Thời gian sử dụng

Các trường

hợp đổi

Chính sách đổi

Chính sách mua lại

Kim cương viên trên 5mm

Trong vòng 48h

Đổi sản phẩm có giá trị cao hơn hoặc tương đương

100%

95%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

98%

95%

Trên 48h

Đổi sản phẩm có gía trị cao hơn hoặc tương đương

90%

80%

Đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn

85%

80%

II.Qui định về dịch vụ bảo hành

 1. Mọi sai hỏng do lỗi kỹ thuật chế tác công ty chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc đổi lại bằng sản phẩm khác.
 2. Công ty không chịu trách nhiệm bảo hành hoặc đổi sản phẩm bị gãy hỏng do lỗi trong quá trình sử dụng của khách hàng (Khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi nhận).
 3. Công ty cung cấp dịch vụ miễn phí dành cho khách hàng: Đánh bóng, làm mới đồ trang sức, khắc chữ, kiểm tra ổ chấu giữ đá…
 4. Bảo hành miễn phí lỗi kỹ thuật, đối với hàng hóa mua trong 12 tháng. Tất cả các trường hợp được quy định cụ thể như sau:

 

STT

Tình trạng SP

Yêu cầu

Phí sửa chữa/chuyển đổi

1

Đứt, gẫy, cắt-nối

Hàn, nối

Miễn phí 01 lần, từ lần 2 ưu đãi 50% không giới hạn số lần.

2

Rơi đá

Gắn lại đá

Miễn phí

3

Trầy, xước

Xi Rhodium

Miễn phí 01 lần, từ lần 2 ưu đãi 50% không giới hạn số lần.

4

Xỉn màu

Đánh sáng

Miễn phí

5

Biến dạng

Nắn chỉnh

Miễn phí

6

Khắc chữ

Khắc chữ

Miễn phí

7

Bảo hành chuỗi

Xâu lại

Miễn phí trọn đời